Literaturoznawstwo

Akademia Pomorska w Słupsku zaprasza na studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 26 września 2016 r. w Biurze Rekrutacji Akademii Pomorskiej w Słupsku (pokój nr 318, II piętro, ul.Boh. Westerplatte 64), tel. 59 84 05 950

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia III stopnia odbędzie się 28 września 2016 r., o godz. 12.15, w sali 63, na Wydziale Filologiczno-Historycznym (ul. Arciszewskiego 22a).

Komplet dokumentów zawiera:

  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz, który generuje się pod koniec logowania)
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego lub równorzędnego,
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata poświadczoną przez upoważnionego pracownika AP,
  • dwa aktualne zdjęcia kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • oryginał wniesienia opłaty rekrutacyjnej – na nr konta bankowego wskazany podczas internetowej rejestracji.

Kandydaci na studia doktoranckie zobowiązani są zalogować się w internetowym systemie rekrutacji (https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja), a następnie dostarczyć komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.

Komisja rekrutacyjna dokona przyjęć na studia doktoranckie według listy rankingowej kandydatów, będącej wynikiem postępowania kwalifikacyjnego.

Gorąco zapraszamy na kilkuletnią przygodę z literaturą!


Nazwa i rodzaj studiów - .
Opis programu studiów - .
Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w dyscyplinie literaturoznawstwo - .


Dziekan Wydziału Filologiczno - Historycznego, w związku z przyznaniem wydziałowi dotacji celowej na prowadzenie w 2015 r. badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców, ogłasza konkurs na granty wydziałowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (GWMN).

Wnioski konkursowe należy składać w Dziekanacie do dnia 15 maja 2015 r., gdzie przejdą procedurę weryfikacji formalnej dokonanej przez Wydziałowa Komisje Konkursową.

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie Rektora 
Ogłoszenie Dziekana WFH
zał. nr 1 - Regulamin
zał. nr 2 - Wniosek
zał. nr 3 - Raport
zał. nr 4 - Opinie Komisji i Dziekananr 4 - Opinie Komisji i Dziekana
Komplet dokumentów w formacie .rar (paczka)

 

Kontakt

Instytut Polonistyki
Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk,

Sekretariat Instytutu
mgr Katarzyna Jarystow
Telefon: 59 840 53 26 wew. 326
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

BiuletynPolonistyczny logo